Icon

Tid for tillit

Det finnes større verdier enn penger. Jeg har skrevet om tillitsreformen, SVs alternativ til konkurranse og privatisering, i Klassekampen i dag. Tillitsreformen er også tema på årets viktigste politiske verksted på venstresiden, Kvanmokonferansen, til helgen. -Jeg ville fjernet anbudene. En tenåringsjente ser meg rett inn i øynene. Jeg hadde ikke ventet det svaret, det er jo ikke så mange tenåringer som er opptatt av anskaffelsesreglene i offentlig sektor. For henne er det alvor. Hun har måttet flytte flere ganger, fordi hjemmet hennes ble konkurranseutsatt. Jeg har hatt æren av å møte mange barnevernsbarn. Det har vært tunge samtaler med ungdom som ingen så da de trengte
Les videre [...]

Et påskebudskap

Påsken er en tid for ettertanke, og en tid hvor vi minnes verdenshistoriens mest berømte fortelling om svik. Ikke langt fra Det hellige land utspiller nå vår tids største humanitære krise seg, og innbyggerne i Syria har god grunn til å føle seg sviktet av verden. Norge burde bruke denne påsken til å forplikte seg til sterkere innsats for syriske krigsofre. Åtte tusen mennesker krysser landegrensene ut av Syria hver dag, på flukt fra borgerkrigen. Hverdagen i Syria preges nå av frykt for overgrep og vold og mangel på mat, varme og medisiner. Det antas at 2,2 millioner syrere har forlatt landet. De fleste har flyktet til nabolandene. Lille Libanon har tatt imot en million syrere.
Les videre [...]

Seier!

EU-domstolen har erklært datalagringsdirektivet ugyldig! Det er en fantastisk seier for alle oss som har kjempet for personvernet og mot direktivet i mange år. Les bare hva domstolen sier i dag: "Direktivet innebærer et svært omfattende og særlig alvorlig inngrep i den grunnleggende retten til respekt for privatlivet og til beskyttelse av personopplysninger, mener domstolen og viser til at dette inngrepet ikke er begrenset til det strengt nødvendige". Meldingen fra domstolen i Luxembourg bør være en alvorlig vekker for Arbeiderpartiet og Høyre, som trumfet direktivet gjennom i Stortinget mot alle de andre partienes stemmer. Det viser hvor langt på avveie deres EU-lojalitet
Les videre [...]

Solidaritet på lørdag

Midt på 90-tallet tilbragte jeg noen lørdager på Torgallmenningen med innsamlingsbøsse til støtte for The Dockers i Liverpool. Bergen SU hjalp den lokale fagbevegelsen med innsamlingen, som gikk till 500 oppsagte havnearbeidere i England. De fikk sparken etter å ha nektet å bidra til streikebryteri i havnen, og var i konflikt helt fra 1995 til 1998. Jeg hadde ikke trodd at jeg en gang skulle få oppleve at utenlandske dockers kom til Norge for å vise solidaritet med norske kolleger, men imorgen skjer det. Det pågår nå en hard kamp om faglige rettigheter i norske havner. Det står om havnearbeidernes rett til å utføre lossing og lasting av skip, en rett de har hatt i norske havner
Les videre [...]

Større verdier enn penger

Hva er viktigst i verdens rikeste land? Stadig større materielt forbruk, eller mer av det som gjør livet godt å leve - kontakten med hverandre, tid til å leve ut drømmer og interesser. Norge har for lengst passert det punktet hvor økt rikdom ikke gjør oss lykkeligere. Kortere arbeidstid, ikke økt kjøpekraft, bør derfor være målet for framtidssamfunnet. Fra arbeidsgiverne, høyresiden, og dessverre også fra Arbeiderpartiet, får vi hele tiden høre at vi må jobbe mer i framtiden. Hvis ikke lar ikke velferdsstaten seg finanisere. I gårsdagens Brennpunkt på NRK ble dette argumentet plukket fra hverandre av seniorforsker Erling Holmøy ved SSB. Vi har nemlig et valg. Innen 2060
Les videre [...]

Nedtelling til katastrofe

En eksplosiv økning i vitenskapelige publikasjoner om klimaendringer de siste årene gjør at FNs klimapanel i dag med enda større sikkerhet kan påpeke dramatikken i de menneskeskapte klimaendringene. Rapporten, som ble offentliggjort i natt, viser at disse endringene allerede er merkbare flere steder på kloden. Den nye rapporten handler om virkninger av klimaendringene, og dokumenterer blant annet hvordan økte sommertemperaturer og endrede nedbørsmønstre påvirker matproduksjonen. Økt matmangel, og med det uro, konflikt og folkeforflytninger, vil sannsynligvis bli klimaendringenes mest alvorlige konsekvens. Dagens konsentrasjon av CO2 i atmosfæren er over 40% høyere enn det nivået
Les videre [...]

Kampen om fjordene

Det høres ut som en historie fra 80-tallet, den gang miljøvernere hentet opp gifttønner fra norsk natur. Men nå vil regjeringen, i 2014, gi grønt lys for dumping av millioner av tonn med forurenset slam i norske fjorder. Jan Tore Sanner har sagt ja til gruvedrift med sjødeponi i Repparfjorden i Finnmark. Rester av kjemikalier, giftig kobber, nikkel, kadmium og kvikksølv skal slippes ut i fjorden. Det er nok et trist og tydelig tegn på at vi har en regjering som ikke er opptatt av miljøvern. I Norge har vi fantastiske mineralforekomster, som kan skape store verdier og mange arbeidsplasser. Det er en mulighet vi bør bruke. Men da må vi sette miljøkrav som gjør at gruveindustrien
Les videre [...]

I Skottland: Fellesskap først

Sterke følelser og skjebnesvangre valg. Det er slikt det handler om i Skottland for tiden, et halvt år før skottene skal stemme for eller mot løsrivelse fra London. Det var ikke for å blande oss inn i folkeavstemningen Stortingets helsekomité dro tre dager til Edinburgh i forrige uke. Vår dagsorden var atskillig mer nøktern, vi ville gjerne lære av skottenes erfaringer med ny organisering av sykehusene og bedre samarbeid mellom helse- og sosialtjenester. Jeg kom hjem som varm tilhenger av skotsk tenkning i helsepolitikken. Her skal du få se hvorfor: I Norge preger markedstenkning altfor mye av helsesektoren. Selv om helsevesenet stort sett er offentlig eid og drevet, lekes det butikk.
Les videre [...]

Velkommen

Takk for at du besøker bloggen min! Dette er et nettsted for debatt og utveksling av ideer. Her deler jeg mitt og SVs syn på politiske saker. Følg meg også på Facebook og Instagram, hvor jeg prøver å gi små innblikk i hverdagen som SV-leder.

SV på YouTube

Ringeinnspurt

Facebook

Arkiv

SV i sosiale medier

Meta