Icon

Lykke til, Syriza!

På søndag er det valg i Hellas, og Alexis Tsipras og Syriza bidrar endelig med håp i et Europa preget av sosial krise. Det er skrevet mye rart om Syriza i norske medier i det siste. Dette partiet står ikke for en uansvarlig sløsepolitikk, men for det eneste ansvarlige i dagens Europa: et brudd med innstrammingspolitikken som kaster mennesker ut i arbeidsløshet og fattigdom. En valgseier for Syriza kan tvinge gjennom en snuoperasjon for mer sunn fornuft i den økonomiske politikken. Det må investeres i ny aktivitet for å skape arbeidsplasser, og fattigdommen må bekjempes. Det er vanskelig å ta inn over seg omfanget av den greske krisen. Hellas har Europas høyeste andel fattige barn.
Les videre [...]

Grenseløs egoisme

Det får være grenser, også for norsk oljeutvinning. Til nå har den grensen gått ved iskanten i Barentshavet. Dagens melding fra regjeringen er at oljevirksomheten skal være grenseløs. Når isen trekker seg seg nordover på grunn av global oppvarming skal Norge utnytte dette til å ta opp mer olje fra havområdene som før var islagt. Vi skal altså utnytte klimakatastrofen til å tjene mer penger på det som skaper den samme oppvarmingen. Det er grenseløs egoisme. Regjeringen vil gi oljenæringen alt den ber om i Barentshavet. SV mener tildeling av nye oljekonsesjoner må stoppes, inntil vi har gjort en skikkelig beregning av hvor mye olje og gass vårt land kan utvinne uten å tråkke
Les videre [...]

Kan miljøpartiene stå sammen?

Miljøpartiene i Norge må droppe kjeklingen om hvem som er best, og heller presse de tre store sammen. På fredag sendte jeg et brev til Knut Arild Hareide, Trygve Slagsvold Vedum, Trine Skei Grande og Rasmus Hansson. SV vil invitere til samtaler mellom de grønneste partiene på Stortinget om hva som bør være Norges framtidige klimamål. Hvis miljøpartiene står sammen kan vi få til en modigere  norsk klimapolitikk. Toppmøtet i Lima endte i en gedigen bekreftelse på handlingslammelsen til verdens politikere. Det blir ingen offensiv klimaavtale i Paris neste år. En forpliktende avtale som pålegger alle land utslippskutt er ikke i sikte, og noen global pris på CO2 får vi heller
Les videre [...]

Midlertidig svikt

Midlertidighet er billigere for sjefen din, og dyrere for deg. Det skriver jeg om i Klassekampen i dag. Noe «som gjelder en kortere tid, foreløpig, provisorisk.» Det er bokmålsordbokens definisjon av ordet «midlertidig». En midlertidig løsning, en provisorisk løsning, en nødløsning om du vil. Og for mange av oss har en midlertidig jobb vært nettopp det: En jobb man kan leve med en stund, men aldri en varig løsning. Den dagen du blir gravid, trenger boliglån eller begynner å tenke på pensjonen din, vil du ha tryggheten og forutsigbarheten en fast jobb gir deg. Derfor er begrensningene på bruk av midlertidighet et av de viktigste prinsippene i norsk arbeidsliv. Faste stillinger
Les videre [...]

Bedre for barna?

Jeg synes Kristelig Folkeparti og Venstre har gjort en god jobb med den nye forskriften om lengeværende barn. Det er selvsagt vanskelig å vite sikkert hvor stor forskjell den vil gjøre, men den er mer liberal enn det gamle regelverket. Den er også noe helt annet enn det første forslaget de to partiene forhandlet fram med regjeringen, som faktisk ville betydd en innstramming i reglene for asylbarn. Vi skulle helst sett at vi fikk en forskrift som slo utvetydig fast at barns beste skal gå foran innvandringsregulerende hensyn. På Stortinget er det imidlertid et kompakt flertall mot en slik endring, bare KrF, Venstre og SV har kjempet for det, og da tror jeg denne forskriften er omtrent så
Les videre [...]

Grasrotas triumf

I dag skal det feires. Det er tjue år siden folkeflertallet sa nei til EU. Om kvelden 28.november 1994 snek jeg meg inn på Nei til EUs valgvake på Banco Rotto i Bergen. Jeg var 17 år, og ikke gammel nok til å slippe forbi vaktene. Men jeg syntes at jeg fortjente å være med, og kom meg inn i et ubevoktet øyeblikk.  Jeg hadde brukt fritiden min den høsten på å være med Bergen Ungdom mot EU i innspurten før folkeavstemningen. For oss ungdommene ble det en lærdom for livet - det du tror er umulig er mulig, og vanlige mennesker kan faktisk vinne over eliten og makten. Det ble snakket mye om "annerledeslandet" i 1994. Ja-siden snakket om det med forakt. Men nei-flertallet la grunnlag
Les videre [...]

Den nye feminismen

2014 har vært et år i feminismens navn. I går var jeg på debatt på Voksenåsen, sammen med Gudrun Schyman, Marta Breen, Mani Hussaini og Heidi Nordby Lunde, og da var det flere av innlederne som var inne på det. I 2014 fikk vi historisk store 8. mars-tog, og forslaget om reservasjonsretten ble trukket tilbake. Vi ser at stadig flere unge kvinner lager feministiske blogger, og mange reiste fra hele Norden til feminismekonferansen i Malmø i juni. I Sverige har FI gjort stor framgang. Det har vært fantastisk å få lov til å være en del av denne bevegelsen i Norge. Jeg håper den feministiske våren fortsetter langt inn i 2015 og årene etter det. Skal vi klare det, må vi sørge for
Les videre [...]

Tid for heldagsskolen

Hva er det neste steget for velferdsstaten? Det aller viktigste vi kan gjøre for å bygge et sterkere fellesskap? Svaret er heldagsskolen. Heldagsskolen svarer på tre behov: læring, helse og sosial utjevning. SV vil erstatte et dyrt SFO-tilbud av veldig varierende kvalitet med en god og gratis heldagsskole for alle barn på 1 til 4 trinn. I vårt alternative budsjett foreslår vi å begynne reformen med en ressursnorm og bevilgning til 2789 nye lærere i grunnskolen. Vi innfører sunn mat, fysisk aktivitet og en god skolehelsetjeneste på alle skoler. 1500 helsesøstre og andre helsearbeidere skal inn i skolene de neste årene, mener vi. Der vil de kunne gi barna våre et tryggere skolemiljø
Les videre [...]

Velkommen

Takk for at du besøker bloggen min! Dette er et nettsted for debatt og utveksling av ideer. Her deler jeg mitt og SVs syn på politiske saker. Følg meg også på Facebook og Instagram, hvor jeg prøver å gi små innblikk i hverdagen som SV-leder.

SV på YouTube

Er eldreomsorg viktigst for deg?

Facebook

Arkiv

Kontakt SV

Meta