Icon

Grasrotas triumf

I dag skal det feires. Det er tjue år siden folkeflertallet sa nei til EU. Om kvelden 28.november 1994 snek jeg meg inn på Nei til EUs valgvake på Banco Rotto i Bergen. Jeg var 17 år, og ikke gammel nok til å slippe forbi vaktene. Men jeg syntes at jeg fortjente å være med, og kom meg inn i et ubevoktet øyeblikk.  Jeg hadde brukt fritiden min den høsten på å være med Bergen Ungdom mot EU i innspurten før folkeavstemningen. For oss ungdommene ble det en lærdom for livet - det du tror er umulig er mulig, og vanlige mennesker kan faktisk vinne over eliten og makten. Det ble snakket mye om "annerledeslandet" i 1994. Ja-siden snakket om det med forakt. Men nei-flertallet la grunnlag
Les videre [...]

Den nye feminismen

2014 har vært et år i feminismens navn. I går var jeg på debatt på Voksenåsen, sammen med Gudrun Schyman, Marta Breen, Mani Hussaini og Heidi Nordby Lunde, og da var det flere av innlederne som var inne på det. I 2014 fikk vi historisk store 8. mars-tog, og forslaget om reservasjonsretten ble trukket tilbake. Vi ser at stadig flere unge kvinner lager feministiske blogger, og mange reiste fra hele Norden til feminismekonferansen i Malmø i juni. I Sverige har FI gjort stor framgang. Det har vært fantastisk å få lov til å være en del av denne bevegelsen i Norge. Jeg håper den feministiske våren fortsetter langt inn i 2015 og årene etter det. Skal vi klare det, må vi sørge for
Les videre [...]

Tid for heldagsskolen

Hva er det neste steget for velferdsstaten? Det aller viktigste vi kan gjøre for å bygge et sterkere fellesskap? Svaret er heldagsskolen. Heldagsskolen svarer på tre behov: læring, helse og sosial utjevning. SV vil erstatte et dyrt SFO-tilbud av veldig varierende kvalitet med en god og gratis heldagsskole for alle barn på 1 til 4 trinn. I vårt alternative budsjett foreslår vi å begynne reformen med en ressursnorm og bevilgning til 2789 nye lærere i grunnskolen. Vi innfører sunn mat, fysisk aktivitet og en god skolehelsetjeneste på alle skoler. 1500 helsesøstre og andre helsearbeidere skal inn i skolene de neste årene, mener vi. Der vil de kunne gi barna våre et tryggere skolemiljø
Les videre [...]

Dele for å skape

I dag la SV fram vårt første alternative statsbudsjett på ti år. Du kan lese alt om våre hovedprioriteringer, og laste ned budsjettet på fordeling.no. Budsjettforslaget viser SVs politiske prosjekt for året som kommer. Det er rødt, grønt og feministisk. Det er et budsjett for en kraftfull fordelingspolitikk. Vi omfordeler på tre måter. Fra dem som har mest til vanlige lønnstakere og dem som har minst. Fra privat til offentlig forbruk. Fra finans og olje til framtidens næringer. SV mener fellesskap fungerer, og at vi må dele for å skape framtidens Norge. Lønnstakere med inntekt under 600 000 kroner ville fått lavere skatt med SVs forslag, enn med budsjettet til Høyre og
Les videre [...]

Når profitt prioriteres

I dag la det såkalte prioriteringsutvalget fram sine forslag til hvordan Norge skal prioritere pengebruken i helsevesenet. I et helsevesen hvor mulighetene blir stadig flere er prioritering nødvendig. Utvalgets forslag om "Flest mulig gode leveår for alle, rettferdig fordelt" som målet for prioriteringsbeslutninger i helsevesenet virker fornuftig på meg. Forslag som kan åpne for mer bruk av egenandeler er jeg langt mer negativ til. Debatten blir likevel meningsløs når regjeringen samtidig gjennomfører endringer i det norske helsevesenet som vil gjøre det vanskeligere å prioritere. Et kommersielt helsevesen, på siden av det offentlige, bygges nå ut i Norge, og denne kommersialiseringen
Les videre [...]

Din grønne kampsak

Hva er din grønne kampsak? Det vil SV gjerne vite, og derfor gjennomfører vi en to uker lang miljøkampanje i hele landet. Våre lokallag viser fram sin grønne kampsak, og vil gjerne ha deg med i kampen for klima og natur. Værmeldingen for 2050 ser ikke bra ut. I går kom siste del av klimapanelets femte hovedrapport, som både viser hvor langt klimaendringene har kommet og hvor dramatiske de vil bli for menneskene. Konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren har ikke vært høyere på 800 000 år, og forskerne advarer om at vi nå har svært liten tid på oss til å unngå en oppvarming på mer enn to grader. Konsekvensene av en så mye varmere verden vil bli katastrofale, med kamp om
Les videre [...]

Tilbake til Irak?

Da SV kom i regjering i 2005 var en av våre viktigste saker å få hentet hjem de norske soldatene som Bondevik-regjeringen hadde sendt til Irak. Det fikk vi gjennomslag for. I dag kom den blå regjeringens beskjed om at norske styrker skal tilbake. Det er ingen klok beslutning. ISIL er en trussel mot sivilbefolkning og minoriteter i store deler av Irak og Syria. Det er en fundamentalistisk terrororganisasjon som vi ønsker å bekjempe. SV støtter helhjertet kampen mot ISIL. Vi synes det er bra når ISILs framrykning stanses, for eksempel mot den kurdiske byen Kobane. Vi mener Vesten burde gjort mer for å hjelpe de kurdiske forsvarerne i byen, og SV har derfor bedt regjeringen om å legge
Les videre [...]

Tid, ikke kontantstøtte

Alle småbarnsforeldre jeg kjenner forteller den samme historien. Om avskjeden som kjennes for tidlig, og gjensynet som føles for seint. Når små ettåringer skal i barnehagen blir overgangen brå for både store og små. I løpet av en fattig uke med innkjøring blir permisjonstid sammen til fulle dager i barnehagen for den lille, og fulle dager på jobb for mamma og pappa. For noen barn blir starten tøff, og da blir den det for foreldrene også. Jeg er varm tilhenger av barnehager, og vil at det skal være et godt tilbud for alle ettåringer. Men også jeg har kjent på denne brå overgangen, da mine to små begynte i barnehagen. Jeg tror den er en viktig grunn til at en del familier
Les videre [...]

Velkommen

Takk for at du besøker bloggen min! Dette er et nettsted for debatt og utveksling av ideer. Her deler jeg mitt og SVs syn på politiske saker. Følg meg også på Facebook og Instagram, hvor jeg prøver å gi små innblikk i hverdagen som SV-leder.

SV på YouTube

Ringeinnspurt

Facebook

Arkiv

Kontakt SV

Meta